Obrázok a text musia byť dostatočne veľké aby vynikla tlač. Odporúčame prispôsobiť veľkosť podľa prvého obrázka.

Obrázok, ani text nesmú byť väčšie ako je vymedzený priestor.

Text, ani obrázky sa nesmú navzájom prekrývať.